Economic precariousness and the transition to parenthood: A dynamic and multidimensional approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Population
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 apr. 2022

Citeer dit