Economic precariousness and the transition to parenthood: A dynamic and multidimensional approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)457-483
TijdschriftEuropean Journal of Population
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum20 apr. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2022

Citeer dit