Ecophysiological characterization of rhizosphere bacterial communities at different root locations and plant developmental stages of cucumber grown on rockwool.

Larissa B Folman (Co-auteur), Joeke Postma, J.A. van Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)586-597
Aantal pagina's11
TijdschriftMicrobial Ecology
Volume42
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit