Ecosystem rates of transformation matter response

D.A. Wardle, R.D. Bardgett, R.M. Callaway, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)937-937
TijdschriftScience Magazine
Volume333
Nummer van het tijdschrift6045
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecosystem rates of transformation matter response'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit