Ectopic Wnt signal determines the eyeless phenotype of zebrafish masterblind mutant

S. van de Water, M. van de Wetering, J. Joore, J. Esseling, R. Bink, J.C. Clevers, D. Zivkovic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

133 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3877-3888
TijdschriftDevelopment
Volume128
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit