Ectothermic omnivores increase herbivory in response to rising temperature

Peiyu Zhang, C.H.A. van Leeuwen, Dagmar Bogers, Marjolein Poelman, Jun Xu, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftOikos
VolumeOnline
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Datasets

Ectothermic omnivores increase herbivory in response to rising temperature

Zhang, P. (Maker), van Leeuwen, C. (Maker), Bogers, D. (Maker), Poelman, M. (Maker), Xu, J. (Maker) & Bakker, (. E. S. (Maker), Dryad, 05 mrt 2020

Dataset

Citeer dit