Ectothermic omnivores increase herbivory in response to rising temperature

Peiyu Zhang, C.H.A. van Leeuwen, Dagmar Bogers, Marjolein Poelman, Jun Xu, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ectothermic omnivores increase herbivory in response to rising temperature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology