Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1339, fol. 1r-26v, d.d. 4 oktober 1543 tot en met 29 oktober 1543.

G.A.M. Van Synghel, Monika Buck (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Filter
Artikel

Zoekresultaten