Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1374, fol. 1r-26r, d.d. 23 juni 1557 tot en met 26 juli 1557.

G.A.M. Van Synghel, Monika Buck (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Filter
Scholarly text edition

Zoekresultaten