Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1474, fol. 1r-357v, d.d. 4 oktober 1602 tot en met 11 januari 1603.

G.A.M. Van Synghel, Monika Buck (Bijdrager), Bert van de Wijgert (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Samenvatting

edition of a protocolbook of 's-Hertogenbosch
Vertaalde titel van de bijdrageEdition of the protocolbook of ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1474, fol. 1r-357v, d.d. Oktober 4,1602 until January 11, 1603.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijStadsarchief 's-Hertogenbosch
Aantal pagina's290
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Citeer dit