Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1636, fol. 1r-385v, d.d. 1 maart 1685 tot en met 7 juli 1688.

G.A.M. Van Synghel, Bruno Klappe (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Samenvatting

Edition of the protocolbook of 's-Hertogenbosch from 1685-1688
Vertaalde titel van de bijdrageEditie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1636, fol. 1r-385v, d.d. March 1, 1685 until July 7, 1688.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijStadsarchief 's-Hertogenbosch
Aantal pagina's215
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Citeer dit