Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1636, fol. 1r-385v, d.d. 1 maart 1685 tot en met 7 juli 1688.

G.A.M. Van Synghel, Bruno Klappe (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Zoekresultaten