Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1662, fol. 1r-352v, d.d. 16 juli 1688 tot en met 20 augustus 1692.

G.A.M. Van Synghel, Bruno Klappe (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Samenvatting

Edition of the protocolbook of ’s-Hertogenbosch from 1688-1692.
Vertaalde titel van de bijdrageEdition of the protocolbook of ’s-Hertogenbosch, inv. nr. 1662, fol. 1r-352v, d.d. July 16, 1688 until August 20, 1692.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijStadsarchief 's-Hertogenbosch
Aantal pagina's223
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Citeer dit