Editie van het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, inv. nr. R1431. Protocol van stadssecretaris P. van Hees senior, d.d. 1 oktober 1591 – 17 juni 1592.

G.A.M. Van Synghel, Tineke Tjoelker (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Vertaalde titel van de bijdrageEdition of the Protocolbook of 's-Hertogenbosch, inv. nr. R1431. Protocolbook of townclerk P. van hees senior, d.d. Oktober 1 1591 - June 17 1592
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijStadsarchief 's-Hertogenbosch
Aantal pagina's292
StatusGepubliceerd - 18 aug. 2023

Citeer dit