Editie van het schepenprotocol van ’s-Hertogenbosch, inv. nr. R1663. Protocol van stadssecretaris Jan Louis van Cattenburch, d.d. 3 september 1692 - 30 januari 1696.

G.A.M. Van Synghel, Bruno Klappe (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportScholarly text edition

Vertaalde titel van de bijdrageEdition of the protocolbook of 's-Hertogenbosch, inv. nr. R1663. Protocolbook of townclerk Jan Louis van Cattenburch, d.d. September 3 1692 – Januar 30 1696.
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijStadsarchief 's-Hertogenbosch
Aantal pagina's209
StatusGepubliceerd - 18 mei 2023

Citeer dit