Editieproject visitaties Duitse Orde in stijl afgesloten [Review of: M. Biskup (2008) Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Teil III: 1528-1541, sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volume2009
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit