Editor, Author, Engineer—Transformation of Authorship in Scholarly Editing?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit