Editorial

Francio Guadeloupe (Redacteur), S. Bracke (Redacteur), E. Davidson (Redacteur), P. Geschiere (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftEthnography
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit