Editorial and Acknowledgements

Christel Annemieke Romein, Florenz Volkaert, Andreas Wagner, Elisabetta Fiocchi Malaspina, Nga Bellis-Phan, Gijs van Dijck, Arthur Barretto de Almeida Costa, Stephen Robertson, Dirk Heirbaut

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal for digital legal history
Volume2023
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2023

Citeer dit