Editorial: Families and Aging: From Private Troubles to a Global Agenda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

221 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-263
TijdschriftCanadian Journal on Aging/La Revue canadienne du vieillissement
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit