Editorial: Golgi Pathology in Neurodegenerative Diseases

Catherine Rabouille, Georg Haase

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)489
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit