Editorial overview: Cell organelles

Catherine Rabouille, Bruno Antonny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)iv-vi
TijdschriftCurrent Opinion in Immunology
Volume47
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017

Citeer dit