Editorial overview: Insect conservation: A wide array of threats to both supporting and provisioning services

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)VIII-X
TijdschriftCurrent Opinion in Insect Science
Volume12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2015

Citeer dit