Editorial overview: New advances in social neuroscience: from neural computations to social structures

David M Amodio, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)iv-vi
TijdschriftCurrent Opinion in Psychology
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit