Editorial: Predicting virus evolution: from genome evolution to epidemiological trends

Mark P. Zwart* (Co-auteur), Anne Kupczok* (Co-auteur), Jaime Iranzo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer2023.1215709
TijdschriftFrontiers in Virology
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 mei 2023

Citeer dit