Editorial: Progress in Ecological Stoichiometry

D.B. Van de Waal (Co-auteur), J.J. Elser, A.C. Martiny, Robert Werner Sterner, J.B. Cotner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

150 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 05 sep. 2018

Citeer dit