Editorial: special issue on the ecology of soil microorganisms

Taina Pennanen (Co-auteur), Hannu Fritze, Wietse de Boer, Petr Baldrian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerfiz154
TijdschriftFEMS Microbiology Ecology
Volume95
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit