Editorial. Special issue. Simulating the processes of science, technology, and innovation.

Katy Börner, Bruce Edmonds, Staša Milojević, Andrea Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)387-390
Aantal pagina's4
TijdschriftScientometrics
Volume110
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2017

Citeer dit