Editorial: The Embodied Brain: Computational Mechanisms of Integrated Sensorimotor Interactions With a Dynamic Environment

Mario Senden, Judith Peters, Florian Röhrbein, Gustavo Deco, Rainer Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53
TijdschriftFrontiers in Computational Neuroscience
Volume14
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit