Editorial to special issue: Simulating the Social Processes of Science

B. Edmonds, N. Gilbert, P. Ahrweiler, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

261 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)14
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Artificial Societies and Social Simulation
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit