Editors’ Review and Introduction: Learning Grammatical Structures: Developmental, Cross‐Species, and Computational Approaches

C. Ten Cate, Judit Gervain, Clara C. Levelt, Christopher I Petkov, Willem Zuidema, NIAS_library (Bijdrager)

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Editors’ Review and Introduction: Learning Grammatical Structures: Developmental, Cross‐Species, and Computational Approaches'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Arts & Humanities

  Social Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Engineering & Materials Science