Education and medication use later in life and the role of intelligence

G. Niccodemi, G.E. Bijwaard

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Health Economics
DOI's
StatusGepubliceerd - 02 mei 2023

Citeer dit