Educational Attainment, Political Sophistication and Anti-Immigrant Attitudes

Eva van der Heijden, Maykel Verkuyten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)600-616
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Social and Political Psychology
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 30 sep 2020

Citeer dit