Educational differences in longevity

J.A.A. de Beer, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit