Educational differences in mortality and hospitalisation for cardiovascular diseases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer102565
TijdschriftJournal of Health Economics
Volume81
Vroegere onlinedatum21 nov. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2022

Citeer dit