Educational gains in cause-specific mortality: Accounting for cognitive ability and family-level confounders using propensity score weighting

G.E. Bijwaard, M. Myrskylä, P. Tynelius, F. Rasmussen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
120 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Educational gains in cause-specific mortality: Accounting for cognitive ability and family-level confounders using propensity score weighting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences