Edward L. Sard (1913-99): Theorist of the Permanent War Economy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)117-130
Aantal pagina's14
TijdschriftCritique
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit