EEG sensorimotor correlates of translating souds into actions.

J.A. Pineda, M. Grichanik, V. Williams, M. Trieu, H. Chang, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)203
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit