'Een échte ironicus'. De rol van Thomas Mann in de ironieopvatting van Harry Mulisch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-216
Aantal pagina's16
TijdschriftInternationale Neerlandistiek
Volume51
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit