Een achttiende-eeuwse 'maanwijzer' van Henricus Schortinghuis, predikant te Koudekerke, meer in context geplaatst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)125-144
Aantal pagina's20
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Nummer van het tijdschrift2021-I
StatusGepubliceerd - dec. 2021

Keywords

  • astronomy
  • 18th century
  • scientific instruments
  • Zeeland

Citeer dit