Een arendsoog op Noord-Nederland: Het nut van geschiedenis voor regionaal-economisch beleid

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

    49 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Een arendsoog op Noord-Nederland: Het nut van geschiedenis voor regionaal-economisch beleid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Arts & Humanities