Een beladen geschiedenis; De dekolonisatieoorlog in Indonesië, 1945-1949

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Professioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit