Een biometrische database: een stap te ver? Gespreksnotitie Rathenau Instituut over biometrische gegevens in paspoorten. Rondetafel vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 20 april 2011

G.M. Munnichs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftGespreksnotitie Rathenau Instituut
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit