Een conservatieve miljonair op oorlogspad. James Loudon (1824-1900) bestuurde Indië als een hooghartige onderkoning’ [Review of: H Boels (2003) Eer en fortuin]

R. Raben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 04 jun 2004

Citeer dit