Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer. Grondgebruik, productie en arbeid op het Zuid-Bevelandse landbouwbedrijf van Adriaan Vaar, 1847-1872

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-108
Aantal pagina's35
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit