Een dubbele demografische uitdaging voor de EU

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De Europese Unie vergrijst en de Europese bevolking zal gaan krimpen. De natuurlijke groei neemt af en is in diverse lidstaten al negatief. Dat de bevolkingsomvang nog stijgt komt vooral door immigratie. Hoewel de bevolkingsgroei afneemt neemt de beroepsbevolking voorlopig nog toe.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit