Een dun touwtje met dikke knopen [Review of: L. Ph. Sloos (2012) Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland.]

J. Roelevink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit