Een echte Amelander spreekt dialect

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftKennislink
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit