Een echte eilander spreekt dialect. Ameland versus de andere eilanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-36
TijdschriftWaddenmagazine
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit