Een eeuwfeest? Een verkenning ter gelegenheid van de laatste aflevering van deel honderd van de BMGN

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume100
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit