Een gat in de distributie van om-zinnen

H.J. Bennis, T. Hoekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-23
TijdschriftGLOT
Volume8
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit